Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

INBJUDAN

Svenska polismästerskapen

Brand SM

 

1 sept - Fälttävlan

2 sept - Långdistans

3 sept - Medeldistans

 

STOCKHOLM - SALEM/NACKA

 

Inbjudan till Svenska Polismästerskapen & Brand SM Orientering 2020

Polisen Stockholm Syd och Storstockholms Brandförsvar inbjuder till Svenska Polismästerskapen i orientering samt Räddningstjänstens SM i orientering.

Program

Datum

Disciplin

Första start

1 september

Fälttävlan

Kl. 14.00

2 september

Långdistans

Kl. 14.00

3 september

Medeldistans

Kl. 10.00

Samlingsplats

Fälttävlan
Salems skjutbana, Google maps.
Lång och medel
OK Ravinens klubbstuga vid Hellasgården i Nackareservatet, Google maps.

Parkering
Fälttävlan
Vid skjutbanan, avgiftsfri
Lång och medel
Det finns avgiftsbelagd parkering i anslutning till klubbstugan.
200 meter gångväg till klubbstugan.

Kollektivtrafik

Lång och medel
Buss 401 från Slussen via Sickla mot älta, gå av vid hållplats Hellasgården.
Buss 840 från Nacka Strand mot Älta/Handenterminalen.
Buss 821 från Nacka sjukhus via Sicka mot Älta/Tyresö Centrum.

Klubbstugan ligger 50 meter från busshållplatsen.

Terrängbeskrivning och karta

Fälttävlan
Kuperas skogsmark, stigrikt och några hyggen. Detaljrika partier finns, god framkomlighet.
Skala 1:7 500
Lång och medel 
Måttligt kuperad terräng med en hel del stigar. Framkomligheten är mestadels god till mycket god. Området är mycket välanvänt av vandrare, joggare och cyklister. Det finns mängder av korta stråk som ibland kan uppfattas som stigar som inte är med på kartan. Stigar som är med på kartan är mestadels tydliga men kan där berget går i dagen vara svåra att uppfatta och fälja exakt

Skala 1:7 500 för HD45 och uppåt och 1:10 000 för övriga. Ekvidistans 5 meter för samtliga.

Klassindelning:

Fälttävlan (endast SPM)

Herr Lång

Dam Lång

Mix Lång (inget skytte)

Herr Kort

Dam Kort

Mix Kort (inget skytte)

 

Lång och medel

 

SPM

Brand

Klass

Löng

Medel

Löng

Medel

D21

X

X

X

X

D40

X

X

 

 

D50

X

X

 

 

D60

X

X

 

 

D70

X

X

 

 

H21

X

X

X

X

H40

X

X

X

X

H50

X

X

X

X

H60

X

X

X

X

H70

X

X

X

X

H75

X

X

X

X

H80

X

X

X

X

Utmanare

 

X

 

X

Utmanare kort

X

 

X

 

Utmanare lång

X

 

X

 

Utmanarklasserna Utmanarklasserna har kontroller som sitter nära vägen, stigen, vattendraget osv. Det går alltid att springa stig men kan ibland vara lite kortare att gena genom skogen.

Utmanarklass kort kommer vara ca 3 km och utmanarklass lång ca 6 km.

Omklädning och dusch

Inomhus i klubbstugan.

Anmälan

Senast den 20 augusti på http://www.spm2020.se/anmalan/ 
Efteranmälan senast 25 augusti mot 50 % förhöjd anmälningsavgift.

Avgifter:

Fålttävlan

110 kr

Långdistans

110 kr

Medeldistans

110 kr

Hyrpinne

20 kr/start


Avgiften sätts in på BG 879-1949 i samband med anmälan. Märk med nummer som fårs i anmälan.


Stämplingssystem

Sportident.

Priser

Plaketter enligt bestämmelser. Plaketter skickas ut till medaljörer efter tävlingarna.

Bestämmelser

Svenska Polisidrottsförbundets och Svenska Brand & Räddningstjänstens samt Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler. Deltagande sker på egen risk.

OBS! Läs tävlingsreglerna vad gäller vapendelen i fälttävlan OBS!

Corona-information

Vi gör anpassningar så att tävlingen ska gå att genomföra med de restriktioner som gäller 21 juli.

Ingen dusch och omklädnad.
Ingen kamratmåltid.
Ingen prisutdelning, medaljer skickas ut efteråt.
Ingen servering. 
Ingen möjlighet att äta medhavd mat inomhus.
Utökat startdjup

Om folkhälsomyndigheten skärper restriktionerna kan det bli så att vi ändå måste ställa in tävlingen i ett sent skede.

Återbetalning

Om tävlingen ställs in så kommer anmälningsavgifterna återbetalas.
Om tävlingen genomförs och man inte kan delta av någon anledning så sker ingen återbetalning av anmälningsavgiften eller kamratmåltid sker.

Förslag på boende

Hellasgårdens stugor (STF), 300 m från Ravinens klubbstuga.
Quality hotel Nacka
Park In Hammarby Sjöstad
Nacka Stadshotell
First Camp


Tävlingsledning/kontakt

Henrik Skoglund (henrik@idk.se, 0732 558 480) & Christina Bergström (christina.bergstrom@sh.se 0723047606)

Startlistor, PM samt resultat kommer att finnas på denna hemsidan.

Välkommen till Svenska Polismästerskapen och Brand-SM i orientering 2020!